เตรียมความพร้อม ก่อนไปงาน OCSC !

ห้อง CC14 ชั้น 14 อาคาร Zen@Centralworld แสดงบนแผนที่
19/10/2019 ถึง 19/10/2019 เวลา 14:00 ถึง 16:00

ผู้ลงทะเบียน/ผู้ประสานงาน

(กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย ที่ตรงกับบัตรประชาชนของคุณ เพื่อประโยชน์ของคุณเองสำหรับการตรวจสอบของผู้จัด)